Your cart

Online Order Enquiries : +971 4 2242625 | +97150 987 1013

Sri Mooka Pancha shati - Sanskrit - Tamil - Meaning


Description

1. Aariya Shatakam 2. Badharavinda Shatakam 3. Stuti Shatakam 4. Kadaksha Shatakam 5. Mandasmita Shatakam

Availability: In stock
Quantity:
- +
Product Information

Product Information

  • Width (Inches) : 6
  • Height (Inches) : 9
  • Depth (Inches) : 1
  • Publisher : GIRI
  • Binding : Soft Bound
  • Language : Sanskrit - Tamil
  • Pages : 320
  • Author : Lakshmi Hahalasyam
  • Sub Category : Ashtotra & Sahasranama , Parayana
l